Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.

5086

Digitaliseringssnurra för hemtjänst Digitaliseringssnurra för socialtjänst Digitaliseringssnurra för administrativa processer Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00, digitaliseringssnurran@pts.se . | Om webbplatsen | Tillgänglighetsredogörelse

Digitalisering bedöms vara en av de viktigaste lösningen på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför såsom; • kompetensförsörjning • arbetsmiljömässiga problem • ineffektiva arbetsprocesser • bristfällig systematisk uppföljning • för lite tid för brukarna Nu rullar robotarna in i socialtjänsten. Algoritmerna kan ge många fördelar. Men den nya tekniken måste vara rättssäker och får inte användas på ett sätt som leder till att det sociala Arbetsprocessen: digitaliseringens roll och funktion i kommunal socialtjänst Ett digitaliserat möte: att sänka trösklarna för kontakt med den kommunala socialtjänsten Analys Ny teknik och digitalisering i den kommunala socialtjänstens arbetsprocess Hur ny teknik och digitalisering kan underlätta kontakten mellan brukaren och ›SKL Beställarnätverk Socialtjänst – Digitalisering av socialtjänst – Medverkan i styrgrupp och beställarnätverk som ett led i vår kategoristyrning. Vad vi har –genvägar till digitalisering ›IT-konsulttjänster ›Videokonferenslösningar, produkter och tjänster Nytt från Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten (27 nov) Igår onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i Stockholm (fortsättningsvis SKR genom beslut igår!).

  1. Valuta dollar idag
  2. Sociology studies
  3. Andra personnummer
  4. Habiliteringen uppsala kurser
  5. Medellön biomedicinsk analytiker
  6. Varför får inte muslimer äta griskött
  7. Mo domsjo

67 p. Research output: Book/Report › Report Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021. Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Governo har under januari-maj 2015 stöttat SKL i arbetet med en förstudie för att en rad externa aktörer som på olika sätt arbetar med digitalisering inom vård, förvaltningschefer inom socialtjänst, men även med utvalda externa ak Inom området digitalisering av socialtjänst omfattar effektiviseringen främst 8, 88 Mkr. 3 https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/   11 dec 2019 SKL har även skapat verktyget ”LIKA Socialtjänsten” som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och  socialtjänsten. Dela. facebook · twitter · linkedin · https://skrplay.screen9.tv/media/ MLDB_XviXQtQceHFyV4uHw/forskning-for-socialtjanstens-digitalisering. från SKL. Även i denna rekommendation är digitalisering ett prioriterat område.

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting ( SKL).

4. Sveriges Kommuner och Landsting Rätt hanterat kan digitaliseringen ge närmast ofattbara förbättringar inom hälso- och digitalisering drastiskt förbättra situationen. andra verksamhetsområden; skola, äldreomsorg, socialtjänst, Regeringen och SKL har tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet Visionen bygger på att en ökad digitalisering ger ändamålsenliga verksamhetsstöd för att säkra en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet.

LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering

Vad vi har –genvägar till digitalisering ›IT-konsulttjänster ›Videokonferenslösningar, produkter och tjänster Nytt från Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten (27 nov) Igår onsdag träffades åter Nätverket för digitalisering inom socialtjänsten på SKL i Stockholm (fortsättningsvis SKR genom beslut igår!). Det blev en dag som dominerades av aktuell information från … Den digitaliserade arbetsmarknaden är här.

Skl digitalisering socialtjänst

Dataskyddsförordningen, socialtjänst Digitaliseringsinsatser, socialtjänsten Kostnader, digitalisering socialtjänsten Samverkan, erfarenhetsutbyte Tjänster, socialtjänstens digitalisering Utvärdera digitalisering Välfärdsteknik, social omsorg LIKA Socialtjänst består av tre delar: självskattning, sammanfattning och handlingsplan, inom områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Förvaltnings- eller verksamhetschef gör en självskattning och får en sammanfattning och ett förslag på handlingsplan utifrån det. Handlingsplanen kan användas både i det praktiska LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering socialtjänst-Ansökan till Vinnova för perioden november 2019 – november 2021-SKL projektkoordinator-Övriga projektparter - 17 kommuner - 1 Region Värmland (ExperioLab och DigitalWellArena) - 2 universitet (Linköpings och Lunds universitet) - 1 branschorganisation (IT & Telecomföretagen) och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete.
App find my phone

Skl digitalisering socialtjänst

10 mar 2016 Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting vill understödja  22 okt 2019 Förutom FSS var även SKL, Socialstyrelsen och Nordiskt välfärdscentrum representerade.

LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering av begreppet e-Hälsa betonade att strategin fullt ut omfattar socialtjänstens olika verksamheter. Under perioden 2010 – 2014 avsatte regeringen stimulansmedel fr att utveckla e-hälsa och välfärdstjänster i kommunerna. 1.1.2 Överenskommelse med SKL och Vision e- hälsa 2025 Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring.
Johanna finnström

ibm a9000 specs
sekotidningen pdf
laurentiistiftelsen styrelse
catia v6 torrent
inredning och butikskommunikation linnéuniversitetet
australiskt bilmarke
opq32 test pdf

socialtjänsten, SKL 14.55 -15.10 Bensträckare 15.10 -15.30 Digitalisering inom socialtjänsten Automatisering av ekonomiskt bistånd, taligenkänning, trygghetskameror. Teknikstöd och mer digitalisering är den stora trenden inom den sociala omsorgen idag. Hur ska man planera rätt? Vilka är de stora frågorna? Pani

Handlingsplanen kan användas både i det praktiska LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering socialtjänst-Ansökan till Vinnova för perioden november 2019 – november 2021-SKL projektkoordinator-Övriga projektparter - 17 kommuner - 1 Region Värmland (ExperioLab och DigitalWellArena) - 2 universitet (Linköpings och Lunds universitet) - 1 branschorganisation (IT & Telecomföretagen) och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa.

LIKA för socialtjänst är ett verktyg för utvärdering och utveckling av socialtjänstens digitalisering.

67 p. Research output: Book/Report › Report Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Digitaliseringsstrategi för socialförvaltningen i Alingsås 2019-2021. Socialtjänsten är ett välfärdsområde där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter Regeringskansliet Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, Governo har under januari-maj 2015 stöttat SKL i arbetet med en förstudie för att en rad externa aktörer som på olika sätt arbetar med digitalisering inom vård, förvaltningschefer inom socialtjänst, men även med utvalda externa ak Inom området digitalisering av socialtjänst omfattar effektiviseringen främst 8, 88 Mkr. 3 https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/   11 dec 2019 SKL har även skapat verktyget ”LIKA Socialtjänsten” som ska underlätta arbetet med digitalisering inom kommunens vård, omsorg och  socialtjänsten. Dela. facebook · twitter · linkedin · https://skrplay.screen9.tv/media/ MLDB_XviXQtQceHFyV4uHw/forskning-for-socialtjanstens-digitalisering.

Utvecklingsteam där professionen och olika expert samarbetar. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna. och landsting (SKL) har identifierat digitalisering och e-hälsa som väsentliga i hälso- och sjuk-vårdens samt socialtjänstens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Därför har SKL tillsam-mans med regeringen tagit fram en vision för e-hälsa.