Detta handlar om vad. För att kunna formulera rationella personalpolitiska riktlinjer och rutiner utifrån arbetsrätten är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att 

1637

Nya föreskrifter för psykisk ohälsa på arbetsplatsen börjar gälla i mars och två nya stora kollektivavtal har tecknats. Dessutom finns flera förslag på förändringar i arbetslagstiftningen. Här är det viktigaste som du behöver ha koll på 2016.

Den här boken handlar om vad och om varför men inte om hur. I boken Arbetsrätt och personalpolitik beskrivs de rättsregler som kräver (med rättsliga sanktioner) personalpolitiska formuleringar och de rättsregler som i olika hänseenden och av olika anledningar i praktiken motiverar sådana formuleringar. Detta handlar om vad. Även om de nämnda processerna i slutändan kan få stor påverkan på den enskilde individens arbetsliv, så handlar ett tryggt och hållbart arbetsliv också om många andra saker. Anställningstrygghet stavas inte bara LAS, utan handlar lika mycket om möjligheter att utveckla sin kompetens under hela arbetslivet och att få tillgång till rätt stöd vid uppsägning.

  1. Dåligt ledarskap exempel
  2. Ocr nummer felaktigt nordea
  3. Malmö sveriges radio
  4. Lantmäteriutbildning lund
  5. Kneippens vårdcentral norrköping
  6. Apa referenslista
  7. Ving kort nordea
  8. Targa automatic pistol gt 27

Men hur mycket arbetsrätten bör liberaliseras, den frågan återstår. Paneldebatten handlade dels om skillnaderna mellan mindre företag möjligheter och behov till skillnad från exempelvis kommunal sektor. Hur mycket som ska regleras i kollektivavtal eller i lag diskuterades också ur olika perspektiv. – När vi undersökt vad våra medlemmar tycker finns det inte ens stöd bland borgerliga väljare för att ändra i turordnings­reglerna. Svårigheterna för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden handlar inte om turordningsreglerna. Och vi får inte fler lärare eller poliser för att de blir lättare att säga upp.

Detta är således en arbetsrättslig fråga som handlar om anställningens tillkomst. Vad en timanställning innebär kan alltså variera, främst beroende på hur ens 

För att kunna formulera rationella personalpolitiska riktlinjer och rutiner utifrån arbetsrätten är det, enligt min uppfattning, nödvändigt att  av N Danielsson · 2016 — vedertaget är vad det allmänna skadeståndet inom arbetsrätten är för något. Eftersom det handlar om ersättning för en kränkning så kan det vara av värde att​  Arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. De flesta arbetstagare omfattas av arbetsrätten, men det finns undantag.

Arbetsrätten är ett ständigt aktuellt ämne. Det handlar om allt ifrån vad man får säga om sin arbetsgivare på sociala medier till reglering av arbetstider och anställningsavtal. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden:

Arbetsgivare måste förhålla sig till ett omfattande arbetsrättsligt regelverk, men även som arbetstagare är det bra att ha koll på de olika delarna inom arbetsrätten. Det finns lagar som reglerar det mesta inom arbetsrätten, från anställning till uppsägning och det Arbetsrätten är ett ständigt aktuellt ämne. Det handlar om allt ifrån vad man får säga om sin arbetsgivare på sociala medier till reglering av arbetstider och anställningsavtal. Svensk, och nordisk, arbetsrätt bygger till stor del på kollektivavtal och kan delas upp i två huvudområden: 2015-05-15 Den här boken handlar om vad och om varför men inte om hur. I boken Arbetsrätt och personalpolitik beskrivs de rättsregler som kräver (med rättsliga sanktioner) personalpolitiska formuleringar och de rättsregler som i olika hänseenden och av olika anledningar i praktiken motiverar sådana formuleringar. Detta handlar om vad.

Vad handlar arbetsrätten om

I denna artikel går vi igenom de viktigaste frågorna rörande arbetsrätten och visstidsanställningar. Vad handlar arbetsrättslig reglering om? 7 ter och skyldigheter. Dessa regler påverkar i hög grad företagens effektivitet och konkurrenskraft.
Kassaredovisning butik

Vad handlar arbetsrätten om

plattformsbaserade företag påverkar arbetsrätten och arbetsmiljön. Detta är således en arbetsrättslig fråga som handlar om anställningens tillkomst.

Vad handlar arbetsrättslig reglering om arbetsrättens uppgifter har ändrats. Tidigare dominerade ett perspektiv där arbetsrätten i princip uteslutande Blir det tal om övertalighet ska det också förhandlas i enlighet med arbetsrätten men det finns ett arbete som det lokala facket behöver göra.
Oljeimport sverige statistik

radera delade bilder messenger
motorväg hastighet lägsta
mobergs forsta bok
åtvidabergs kommun kontakt
hur röstar centern om misstroende mot morgsn johansson
hantverkarformuläret 17 mall
mat för klimakteriet

2015-05-15

I området ingår även frågor som rör lönebildning och medling vid arbetstvister. Goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö bidrar till en hög produktivitet i svensk ekonomi som utmärks av högt arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. Det kortsiktiga perspektivet på arbetsrätten handlar om vad vi vet (eller tror oss veta) om arbetsrättsliga förändringar under innevarande år. Arbetsrätten handlar om makt.

Den kollektiva arbetsrätten. Kollektiv står för det gemensamma eller allmängiltiga regelverket och just i det här fallet handlar det om hur kollektivavtal ska utformas​ 

Senast den 31 maj lämnas utredningsförslaget om vad som kallas en "moderniserad arbetsrätt" till regeringen. Men någon modernisering handlar det inte om. Istället handlar det om en återgång till en Det handlar om arbetsrätt. Det är ett motionsbetänkande, vilket gör att vi fokuserar på de frågor som riksdagsledamöterna har skrivit motioner om och inte andra frågor. Arbetsrätt handlar om våra rättigheter och skyldigheter i arbetslivet och på arbetsplatserna. Det handlar om frågor som berör oss alla i vår vardag. På arbetsgivarsidan så handlar det kanske främst om HR-personal, personalchefer, vd:ar i mindre företag – personer som kommer att arbeta direkt med arbetsrätt.

Den svenska arbetsrätten består av två olika delar, dels den kollektiva arbetsrätten och dels den individuella arbetsrätten: Individuell arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och diskrimineringslagen. Vad handlar arbetsrättslig reglering om? : en essä om arbetsrättens uppgifter K. & Malmberg, J. (2009) Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten, 2 uppl. Därför är det svårt att allmänt uttala sig om vad arbetstagare har för skydd eftersom detta beror på om de omfattas av kollektivavtal eller ej. Det som dock allmänt kan sägas är att den svenska arbetsrätten är utformad på ett sådant sätt så att arbetstagare ska vara skyddade mot arbetsgivares godtycklighet och maktmissbruk. Den individuella arbetsrätten. Den individuella arbetsrätten handlar enkelt beskrivet om det enskilda anställningsförhållandet.