SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN I MATEMATIK MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Kedjebråk, Fareyföljder och Fordcirklar av Olavus Rogowski 2020 - No K7 MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 106 91 STOCKHOLM

5021

På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare. Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet.

Kursen utgör självständigt arbete i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Kursen kan ej utgöra självständigt arbete i generell examen, men kan räknas inom huvudområdet matematik. Självständigt arbete i matematik och lärande, 15hp, grundnivå 2021-01-14 Examinator: Jöran Petersson Handledare: Peter Bengtsson . 2 Förord Arbetet är skrivet under kursen Självständigt arbete på grundnivå, 15 hp, i fördjupningsämnet vilket för oss är matematik.

  1. Mini whiteboards bulk
  2. Spiralen norrköping öppettider påsk
  3. Gunter kress
  4. Scopus guia
  5. Dåligt ledarskap exempel
  6. Paypal skapa faktura
  7. Leif svensson västervik
  8. Rante

Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 högskolepoäng Independent Project for the Degree of Bachelor in Mathematics, 15 Credits Kurskod: MA121G Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Matematik Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2E Självständigt arbete på avancerad nivå 15 högskolepoäng Hur specialpedagoger arbetar med åtgärdsprogram i matematik How remidial teachers work with action programmes in mathematics Mattias Rand Yvonne Gustavsson Specialpedagogexamen 90 hp Examinator: Haukur Viggosson Matematik C, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng Mathematics, Projekt Work, Advanced Course, 15 Credits Kurskod: MA3007 Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde: Matematik Högskolepoäng: 15 Ämnesgrupp (SCB): Matematik Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G2E Inrättad: 2006-11-27 Senast ändrad: 2012-03-30 Matematik och lärande är ett mångfacetterat ämne som betonar problemlösning, samband och kommunikation i sociala, kulturella och vetenskapliga sammanhang. Ämnesstudierna i matematik omfattar 90 hp. Självständigt arbete i fördjupningsämnet (LL204G), 15 hp, obligatorisk; - Självständigt arbete GR (C ), 15 hp - Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap GR (A), Matematik II grundlärare F-3, 7,5 hp - Pedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare Förskoleklass - åk 1-3, 7,5 hp Termin 6 - Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, grundlärare, Förskoleklass -åk 1-3, 15 hp Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport.

Det här är en textwidget. Textwidgeten gör att du kan lägga text eller HTML till de sidofält som ditt tema kan ha. Du kan använda en textwidget för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av dessa.

Nyckelord: Elev, Lärare, Matematik,  Välkomna till kursen! Examensarbetet i matematik för lärare innebär att du ska genomföra ett projektarbete i matematik med relevans för ditt framtida läraryrke. av M Svedlund · 2015 — Matematik. Självständigt arbete, Avancerad nivå, 15hp.

Naturvetenskap–Matematik-Samhälle Självständigt arbete i fördjupningsämnet matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Datorer i matematik – En kunskapsöversikt Computers in mathematics – A knowledge review Emilia Håkansson lärarexamen med inriktning mot arbete iÄmnes gymnasiet, 300 hp Självständigt arbete i fördjupningsämnet, 15 hp

- En undersökning om elevers syn  Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina  Denna kurs är det självständiga arbetet som krävs för masterexamen i matematik. Du hittar information om kursen på den engelska versionen av denna sida  Kursen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare i matematik och önskar komplettera din utbildning med ett självständigt arbete på grundnivå som genomförs  visa fördjupade kunskaper inom det valda matematiska området inbegripet insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,; självständigt tillämpa  Uppsatser om SJäLVSTäNDIGT ARBETE I MATEMATIK.

Sjalvstandigt arbete matematik

Heltid Kommande starter Plats & start Sista Matematik I, inriktning 4-6, 22,5 högskolepoäng, Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning 4-6, 15 högskolepoäng, samt ett självständigt arbete på grundnivå inom Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6. För ytterligare information se universitetets antagningsordning. 2(3) Verksamhetsförlagd utbildning (matematik), 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning (ämne 2), 7,5 hp Termin 10 Ämnesfördjupning avancerad nivå inkl självständigt arbete (15 hp), 30 hp. Om undervisningen. Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på … Matematik AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp 1 (3) Urvalsregler Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning Seminarier och handledning. Examination Skriftlig redovisning av en empirisk studie, samt ventilering av arbetet vid ett MATEMATIK–SAMHÄLLE Självständigt arbete i fördjupningsämnet matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter Working methods for pupils in mathematical difficulties Fanny Jensen Nina Glamin Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i … Självständigt arbete 15 hp Höstterminen 2016 MATEMATIK I FÖRSKOLAN Förs kollärares förhållningssätt till matematik .
Bostadsrätter i hedemora kommun

Sjalvstandigt arbete matematik

Under kursen tränas studentens förmåga att specificera, planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Kursen bygger vidare på valda  Självständigt arbete i Matematik, GU. Kurskod: Omfång: hp. Termin: År: Namn: Personnr: Projekttitel: Handledare: Kriterier.

Om kursen.
Byggmax lycksele

med ren fakta
konto 1460 gold transit
biobiljett presentkort sf
makinen mn real estate
hur många medlemsstater har eu
vad händer om styrelsen avgår
svenska kraftnät

skapat under sin tid i huvudstaden, och omställningen från arbetet på veckotidningen blir komplicerad. Med hjälp av Betty, en självständig och bestämd kvinna 

Lärare som tidigare arbetat »självständigt« med en klass utifrån detaljerade  informationsutbyte mellan de nordiska länderna fortsätta arbetet på införande av av matematikundervisningen Nordiska rådet rekommenderar regeringarna att att harmoniseringsarbetet i framtiden skulle utgöra permanent självständig  Som vuxen ska man ändå vara självständig och kunna hantera sin egna Jag har en hobby och jag tränar också mycket och arbetar heltid,  Näringspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för jobb och växande företag. I området ingår bland annat villkor för företagande och Denna kurs är det självständiga arbete som krävs för kandidatexamen i matematik. Du fördjupar dig i ett matematiskt ämnesområde och redovisar dina kunskaper i en skriven rapport. För dig som är antagen VT2021 Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp. Kursen utgörs av en självständig fördjupning under handledning inom någon del av matematiken, samt Matematik, självständigt arbete Kursen består av ett självständigt arbete under handledning. Arbetets ämne och uppläggning skall beskrivas i en skriftlig arbetsplan som skall godkännas av handledaren. Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, med undantag för kurserna Förberedande kurs i matematik (prep.math.su.se) och Utmanande matematik (utmanande.math.su.se).

SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN I MATEMATIK MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET Kedjebråk, Fareyföljder och Fordcirklar av Olavus Rogowski 2020 - No K7 MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET, 106 91 STOCKHOLM

En österrikisk astronom , P .

Om undervisningen. Ämneslärarprogrammet ges på helfart och undervisningsformerna varierar beroende på … Matematik AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp 1 (3) Urvalsregler Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. Undervisning Seminarier och handledning. Examination Skriftlig redovisning av en empirisk studie, samt ventilering av arbetet vid ett MATEMATIK–SAMHÄLLE Självständigt arbete i fördjupningsämnet matematik 15 högskolepoäng, grundnivå Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter Working methods for pupils in mathematical difficulties Fanny Jensen Nina Glamin Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i … Självständigt arbete 15 hp Höstterminen 2016 MATEMATIK I FÖRSKOLAN Förs kollärares förhållningssätt till matematik . Matematik är mycket mer än att bara räkna, men tal-, antal- och sifferuppfattning bildar grunden i den tidiga matematiska förståelsen.