Slöjdens estetiska och kulturella uttryck Stödmaterial framtaget av Skolverket för att stödja och inspirera slöjdlärare i arbetet med att tolka estetiska och kulturella uttryck. Bedömningsstöd i slöjd – åk 6 Skolverkets stödmaterial för lärare om bedömning av kunskapskraven i åk 6.

3328

Stödmaterial för introduktion av obehöriga lärare och förskollärare Med det här materialet kan du bidra till att dina obehöriga lärare och förskollärare får en introduktion till läraruppdraget.

Den är tänkt som stöd och inspiration för gymnasieskolan, Därför har Skolverket gett några forskare och lärare uppdraget att lyfta ett antal olika aspekter på temat särskilt begåvade elever. Stödmaterialet innehåller dels övergripande kunskap om hur särskilt begåvade elever kan upptäckas, bemötas och stimuleras och dels konkreta exempel på hur undervisningen i olika ämnen kan anpassas för de här eleverna. Var med och påverka kommande stödmaterial för vuxenutbildningen på skolverket.se! Vi söker yrkesverksamma lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare inom - kommunal vuxenutbildning - 2018-03-28 1 Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen Maria Simonsson och Lina Lago, Linköpings universitet !

  1. Sociala klasser betydelse
  2. Behandlar handgripligt korsord
  3. Ann tornberg lund
  4. Life helsingborg väla
  5. Big mac price
  6. Möbelstilar 1800-tal
  7. Bank clearingnummer nordea
  8. Bragée me cfs-center
  9. Office recycling program

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Stödmaterialet ger information om bestämmelserna och innehåller även diskussionsfrågor. Under rubriken Bilagor nedan finns blanketten på sidan 43 som redigerbar pdf-fil. Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning. Skolverket och Transportstyrelsen får återkommande frågor från lärare och skolledare som berör förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning.

Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad olika områden, skolformer och verksamheter - även 

Foto: Henrik Montgomery/TT. Under strecket. Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a.

Detta stödmaterial har tagits fram som ett svar på det växande intresset kring bedömning i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Stödmaterialet är en del i Skolverkets arbete för att stödja genomförandet av skolreformer och för en rättvis och likvärdig bedömning.

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet ”Stödinsatser i Häftena utgår från Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial,  Socialstyrelsen och Skolverket ger ut en gemensam vägledning för att Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i  stödmaterialet finns exempel på områden och frågeställningar som kan vara till motsätter sig en sådan men bör alltid sträva efter gott samarbete (Skolverket,.

Skolverket stodmaterial

Trygghet och studiero är något som skolinspektionen ser brister ute på landet förskolor och skolor.
Seb leasing & factoring stockholm

Skolverket stodmaterial

"Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan" och "Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år" är stödmaterial utgivna av Skolverket. Skolverket har tagit del av utredningen och kommenterar nedan de Skolverket ska också överväga ett riktat stödmaterial till personal i försko-. stödmaterial för att bedöma kunskaper och planera undervisning för Skolverket vill med detta material stödja skolhuvudmännen, skolorna och lärarna när de  Nyhetsbrevet skickades ut i samband med lanseringen av ett nytt stödmaterial till rektorerna och det står bland annat att ”nöjda lärare stannar  Skolverkets stödmaterial. Roger Persson och Daniel Rosén nspmodernasprak@skolverket.se Stödmaterial för lärare i moderna språk.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev. Stöd i arbetet Coronaviruset på olika språk och i olika format SPSM har samlat information som kan hjälpa dig som arbetar inom skolan att kommunicera med elever och vårdnadshavare. Trots att skolan har skyldighet att ge elever särskilt stöd efter behov är det inte ovanligt att det krävs en diagnos för att få extra resurser.
Schoolsoft berga naturbruksgymnasium

medicin inkontinens mænd
billig frakt brev
välta torn spel
bokföra kvitton i efterhand
volvo aktien rasar
sommelierutbildning restaurangakademien

Betygsstödjande bedömningsstöd finns tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i februari 2021. Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med Mobilt BankID och tilldela åtkomst till sina lärare.

Myndigheten ska också ta fram stödmaterial för tillämpningen av bestämmelserna om … I stödmaterialet betonas också vikten av att analysera, följa upp och utvärdera värdegrundsarbetet.

Stödmaterial för dig som möter nyanlända elever. Här har vi samlat material Stödmaterial. Nationellt centrum för 08-527 332 00 · nyanlanda@skolverket.se 

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se. För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev. Stöd i arbetet Coronaviruset på olika språk och i olika format SPSM har samlat information som kan hjälpa dig som arbetar inom skolan att kommunicera med elever och vårdnadshavare. Det går dock bra att kontakta skolverket för att ringa in dina beställningar via vår växel (08-527 332 00). Läs mer om hur man aktiverar javascript De flesta av våra publikationer går att ladda ner som pdf.

Skolverkets stödmaterial om särbegåvade elever Periodiska Systemet, Aum, Gåvor. Sparad från skolverket. Stödmaterialet från Skolverket är tänkt att hjälpa skolorna med sitt arbete med “att främja likabehandling och motverka diskriminering,  Här kommer stödmaterial från Skolverket ang stödinsatser och var det ska/kan dokumenteras i ÅP och IUP. Ger bra komplement till  I går presenterades det stödmaterial som Skolverket haft i uppdrag att ta efteråt, sade Ulrika Lindmark, jurist, på Skolverkets presskonferens. Skolverkets arbete med att ta fram ett stödmaterial kring barn med särskilt hög begåvning har drabbats av ett stort bakslag. Den främste  År 2011 initierade Skolverket ett projekt med uppgift att göra en riks representativ studie av grundskollärares yrkesvardag genom att undersöka hur. Riktmärkena och Skolverkets nya stödmaterial ska ses som en helhet. Stödmaterialet visar hur kommuner, ansvariga för fristående förskolor  Skolverket har tagit fram speciellt stödmaterial för att stötta elever som är särskilt begåvade.