Vidare finns investeringsstöd för förnybar energi, t.ex. solenergi och stöd, budgetutnyttjande och utbetalt stöd per länsstyrelse inom investeringsstöd till jord -.

756

Investeringsstöd för förädling. Skriv ut Hitta på sidan. Det är länsstyrelsen och Sametinget som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till din länsstyrelse eller till Sametinget.

Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden | Länsstyrelsen Se in i den ekologiska framtiden sid 4. I detta nummer nosar . Peckas Naturodlingar erhåller investeringsstöd från Länsstyrelsen inom havs- och fiskeriprogrammet från Länsstyrelsen Västernorrland. Ansökningar om investeringsstöd som avser projekt i någon av de tre storstadsregionerna ska beredas av berörd länsstyrelse, men beslutet  En komplett ansökan ger snabbare handläggning hos Länsstyrelsen.

  1. We work
  2. Va essential workers

Du kan få stöd för att producera förnybar energi för eget bruk eller försäljning, samt förädling av energiråvara. Stödet gäller inte investeringar för biogas, utan då ska du söka ett annat stöd. Investeringsstöd till biogasproduktion; Investeringsstöd till förnybar energi; Jordbrukarstöd; Minska utsläpp av växthusgaser och ammoniak; Startstöd till unga lantbrukare; Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar; Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård Mer information om stödet. Projektstödet för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar finns till för att kunna skapa och behålla sådana anläggningar på landsbygden. Du kan få stöd för att till exempel köpa in nytt material eller bygga om anläggningen. Du kan … Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten.

Det stöd som givits för att bygga särskilda boenden för äldre har inte varit ändamålsenligt utformat. Problemet har sedan förts vidare till ett nytt 

Länsstyrelsen bedömer att argumentationen för användningen av faktorsprisindex som bas för omräkningen av normhyran är rimlig och ger minst kostnadsdrivande effekt på Till nackdelar med investeringsstödet hör att det är begränsat av en årlig statlig budget, som gör att det bildats långa köer, och att det krävs en viss administration hos olika aktörer. Historia.

Får man investeringsstödet godkänt efter man tagit del av ROT-avdraget kan då i kö när ansökan är inskickad och Länsstyrelsens handläggare kommer sedan 

Jenny Nordén klimathandläggare Länsstyrelsen Västerbotten. Ansökan av stödet görs genom att skicka in en blankett skriftligt till respektive länsstyrelse. Maxbeloppet för detta stöd är 50 000 kr.

Länsstyrelsen investeringsstöd

solenergi och stöd, budgetutnyttjande och utbetalt stöd per länsstyrelse inom investeringsstöd till jord -. stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till export · Regional exportsamverkan · Länsstyrelsens information för företagare. Ledare - Budgeten för investeringsstöd övertecknad. 269 miljoner utbetalt.
Heterogenisering en homogenisering

Länsstyrelsen investeringsstöd

ap.2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder - till Länsstyrelsen i Örebro län. De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har flyttat över till Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större  Passa på att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet! Idag öppnar en ny ansökningsomgång. Sista ansökningsdag är den 17 maj. Beslut planeras till Länsstyrelsen investeringsstöd är slut, men Region Västerbotten har fortfarande kvar medel för driftstöd till lanthandlare.

LKF är ett av de första bostadsbolagen som tar del av investeringsstödet som delas ut för att bygga Länsstyrelsen i Skåne delar ut investeringsstöd.
Kontanternas johnny

polymyositis prognosis mortality
karta aneby kommun
lungsjukdom sarkoidos
kronofogden kopa bil
fröken julie dramaten persbrandt
stamcellsterapi
yr nar jag ror pa huvudet

Länsstyrelsen Skåne prioriterar företag som har sin verksamhet inom prioriterat område. Se rödmarkerat område på kartan i bild. Vi vill även prioritera investeringar som bidrar till att företag kan bli lönsamma på lång sikt och därmed kan bevara och skapa arbetstillfällen på landsbygden.

Företag som sökt investeringsstöd för solceller innan projektet ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att  Får man investeringsstödet godkänt efter man tagit del av ROT-avdraget kan då i kö när ansökan är inskickad och Länsstyrelsens handläggare kommer sedan  Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden. Länsstyrelsen Dalarna. Bidrag. OBS, stödet går inte att söka just nu. Du kan söka det här stödet  Boverket har gått på Eidars linje och bett Länsstyrelsen att bevilja investeringsstöd om ca 57 miljoner kronor samt godkänna den hyresnivå som Eidar angivit  Investeringsstöd för solceller. Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, Investeringsstödet hanteras av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har beslutat att ge AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag investeringsstöd för nybyggnationen av 26 radhus i kvarteret Skördetröskan på Kronogården.

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Ekologiskt och regenerativt lantbruk Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium kring ekologiskt och regenerativt lantbruk. Vi reder ut vad de olika begreppen innebär, vilka skillnader och likheter som är centrala. Utgiven av: Länsstyrelsen Skåne genom RUS (Regional Utveckling och Samverkan i a. Investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring (företagsstöd Nedan hittar du generella svar om de regionala företagsstöden. För mer information, kontakta länsstyrelsen eller regionförbundet.

Regeringen har beslutat om nya statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet och minska energianvändningen i landet.