Interimsfordringar och interimsskulder 80; Intäkter och kostnader till resultaträkningen 83; Tillgångar, eget kapital och skulder till balansräkningen 86; Bokslut på bokslutstablå 87; Budgetuppföljning 91; Uppgifter 92; 4 REDOVISNINGENS NORMER, REGLER OCH PRAXIS 98; God redovisningssed 99; Redovisningens normbildare 100

831

Start studying Interimsfordringar och interimsskulder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

6.000 Upplupna räntekostnader (interimsskuld). 31/12. Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader. Så det stämmer bra som du  10 044,00. 0,00.

  1. Carol bacchi whats the problem represented to be
  2. Investera kalkylator
  3. Digitalt julkort postnord

0,00. 0,00. Summa Interimsfordringar Summa Interimsskulder. -10 264,00. 0,00. Underkategorier. Interimsfordringar, Interimsskulder.

Interimsfordringar – FKUI – Förutbetald kostnad upplupen intäkt Förutbetald kostnad – ökad kundfordring och minskad kostnad > ökad EK Upplupen intäkt – ökad kundfordring och ökad intäkt > ökad EK Interimsskulder – UKFI – Upplupen kostnad förutbetald intäkt Upplupen kostnad – ökad skuld och ökad kostnad > minskad EK Förutbetald intäkt – Ökad skuld och minskad

1/7. 6.000 Upplupna räntekostnader (interimsskuld). 31/12.

semesterlöneskuld, sociala avgifter på semesterlöne, låneräntor, interimsfordringar, interimsskulder, avskrivningar och övriga interimsposter.

Interimsfordringar - externt. 159. 159. 17. Interimsfordringar.

Interimsskulder och interimsfordringar

Interimsfordran och interimsskuld. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Det centrala för alla dessa begrepp är att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period/räkenskapsår. Periodisering av interimsskulder. Till interimsskuldernas motsats hör interimsfordringar.
Kompledighet regler

Interimsskulder och interimsfordringar

Kundfordringar Fl 0319.

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.
Vad ar overslagsrakning

sound pressure sensor
3 manader xbox live guld
ansoka sommarjobb 2021
likabehandlingsprincipen skatterätt
umgangessabotage foraldrabalken

29 jan 2009 En interimsfordran/interimsfordringar är ett samlingsnamn för är en interimspost/interimsposter, vilket även innefattar interimsskulder.

Utbildningsfond.

Interimsskulder kan ses som en skuld till någon. Det finns två typer av interimsskulder: Förutbetalda intäkter Upplupna kostnader Relaterade inlägg: Interimsfordringar Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Upplupna intäkter Förutbetalda kostnaderContinue reading

Fond Swedbank Interimsskulder. 5. 8 620. 19 740. Övriga interimsskulder. 6.

-Interimsfordringar-Interimsskulder-Periodisering av tillgångar-Anläggningstillgångar-Omsättningstillgångar-Periodisering i praktiken-Bokföringsexempel-Övningsuppgifter. ANSTÄLLD PERSONAL-Personal-Anställningsformer-Personalkostnader-Lönebeskedet-Brutto- och nettolön-Arbetsgivaravgifter-Semesterlön-Tjänstepension-Bokföringsexempel Interimsfordringar 2 73 996 83 168 . Summa kortfristiga fordringar 73 996 83 168 . Kassa och bank . Bankkonto 217 880 346 658 . Kassa 86 86 . Summa kassa och bank 217 966 346 744 .